Doprava

DOPRAVA

doprava tovaru k zákazníkovi je realizovaná prostredníctvom spoločnosti Slovak Parcel Serivce, ktorá zabezpečuje doručenie do 24 hodín v rámci územia SR. Alebo prostredníctvom City Kuriéra v rámci Bratislavy, ktorý doručí zásielku ešte v deň objednania (do 12:00)

Takmer celý sortiment držíme skladom. Vo výnimočných prípadoch (väčšia zákazka, výnimočná pečiatka sa môže dodanie predĺžiť o 2-3 pracovné dni)

Bezplatný osobný odber:  Vajnorská 5, 831 03 Bratislava

Doprava kuriérom 5,32 € bez DPH (6,38€ s DPH)

Doprava na dobierku 1,35 € bez DPH (1,62€ s DPH)

Pri objednávke nad 100 € bez DPH doprava ZDARMA

 

Termín dodania

Väčšinu bežne dostupných produktov vyrábame v pracovných dňoch do 3 hodín od schválenia náhľadu. V prípade doručenia tovaru na adresu zákazníka sa termín dodania predlžuje o 1 pracovný deň.

 

 

Záruka

Na pečiatky ponúkame záruku 2 roky

Podmienky záruky

Ak sa v tomto časovom období vyskytne na pečiatke akákoľvek skrytá či zjavná porucha, je zákazník oprávnený výrobok reklamovať. Reklamáciu uplatňuje zákazník u predajcu, kde bola pečiatka zakúpená. Súčasne predloží doklad o kúpe pečiatky. Doba prípadnej opravy pečiatky neovplyvňuje dĺžku záručnej doby. Záruka sa vzťahuje na všetky pečiatky, ktoré boli používané v súlade s ich určením, teda pre označovanie dokumentov a iných listín bežným spôsobom.

Počas záručnej doby je spoločnosť Marking Center Slovakia, s.r.o. v prípade oprávnenej reklamácie pripravená:

 • zdarma nahradiť všetky diely pečiatky, ktoré vykazujú konštrukčnú či materiálovú chybu
 • chybnú pečiatku opraviť
 • chybnú pečiatku vymeniť za príslušný nový, kompletný model.

 

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie farebnej náplne alebo podušky pečiatky a na poruchy spôsobené používaním pečiatky v rozpore so zvyklosťami a účelom, pre ktorý bola pečiatka vyrobená. Obzvlášť ak došlo k poškodeniu v súvislosti s:

 • doplňovaním akejkoľvek farby (atramentu) do podušiek pečiatky,
 • používaním iných než originálnych náhradných podušiek,
 • použitím pečiatky ako súčasti iného stroja,
 • jeho použitím k mechanizovanej tlači,
 • použitím neprimeranej sily k jeho obsluhe,
 • neodbornými zásahmi do konštrukcie pečiatky,
 • neodbornou zmenou alebo úpravou pečiatky,
 • bežným opotrebovaním pečiatky.

Spoločnosť Marking Center Slovakia, s.r.o. nepreberá za žiadnych okolností zodpovednosť za straty, obchodný obrat, iné firemné hodnoty, očakávané úspory či zlepšenie na strane zákazníka v súvislosti s používaním pečiatok Trodat. Nezodpovedá tiež za akékoľvek nároky tretích osôb.
O opodstatnenosti reklamácie rozhoduje spoločnosť Marking center Slovakia, s.r.o. Spoločnost Marking Center Slovakia, s.r.o. si v súlade s politikou kvality firmy Trodat vyhradzuje právo na technické vylepšenia pečiatok, založené na trvalom vývoji výrobných procesov i materiálov a s tým súvisiacich záručných podmienok.

 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok v textovej podobe si môžete stiahnuť tu.